Pavlína Pešková

zapadá to ..

Energetická terapie

Energetická terapie se zaměřuje především na práci s energetickým systémem klienta. Během terapie společně s klientem procházím různé etapy životních období a nalézám tak příčinu vzniklých blokád.

Pomocí komunikačních technik spojených s poklepáním na konkrétní akupunkturní body a současně soustředěním se na pocity klienta odstraňuji energetické blokády spojené s negativními myšlenkami, emocemi či vzpomínkami, které zatěžují klientův energetický systém.

Díky tomuto jedinečnému propojení technik dochází k harmonizaci klientova energetického systému.

Energetické terapie jsou vhodné pro ty, jež tíží různé formy strachů, úzkostí či fobií, popř. jsou-li zatěžováni partnerskými, rodinnými či pracovními nesrovnalostmi.

Na žádost klienta podporuji intenzitu terapie energiemi Reiki (Certifikace REIKI III. st.).

Profesionální mentoring

Rozvoj člověka a učení se novým věcem je základním předpokladem úspěchu. V oblasti rozvoje, vedení, řízení a motivace lidí či budování týmů nabízím díky svým mnohaletým zkušenostem řadu nástrojů a technik, jak úspěšně dosáhnout optimálních výsledků a přiblížit se tak požadovanému cíli.

Důvěra s klientem společně s loajalitou je předpokladem úspěšné spolupráce.

S klientem pracuji v místě jeho pracoviště a v případě jeho zájmu jsem přítomna na jeho pracovních schůzkách.

Na základě potřeby klienta k příslušnému tématu, který si klient zvolil pro společné diskuse, připravuji tréninky na míru pro něj event. i pro jeho tým.

Zakládám si na originalitě tréninků, které nejsou k dispozici na trhu a vychází ze samotné praxe a ze zahraničních empirických studií.

Originalita tréninků, jež není laické veřejnosti na trhu běžně dostupná, vlastní zkušenosti a profesní praxe tvoří základ mé odborné spolupráce.

Systemické koučování

Systemický koučing poskytuje klientovi propracovaný a komplexní systém metod na cestě vlastního osobního i profesního seberozvoje.

V této oblasti nabízím plnohodnotné respektované partnerství.

U systemického koučování vycházím z vnitřního podnětu klienta, z jeho hledání cesty a především pak, z jeho vlastního rozhodování. Velice důležitá je motivace, chtění a především pak aktivní zapojení. S klientem vedu autentický rozhovor v jeho nejhlubším sebevnímání a sebe vidění.

Systemické koučování je určeno pro ty, kteří míří za svými duševními zážitky nebo je potřebují k řešení praktických záležitostí, ale dopomůže objasnit klientovi odpověď na otázky, co vlastně potřebuje a kam směřuje.

Team chemistry

Obchodní svět spoléhá stále více na společné úsilí týmů a tak je třeba pochopit a rozumět týmové chemii. Týmová chemie neboli „Team chemistry“ je o vzájemném souznění, touze dosáhnout společně společného a vzájemné důvěře. Tento pojem je poměrně dobře zakotven ve sportovních týmech a podíváme-li se na úspěšné sportovní týmy, tak o chemii - souznění a společném cíli není pochyb. Byť mají jednotliví hráči na hřišti své role, potřebují se navzájem a díky své spolupráci dosahují společného cíle.

Lídři obecně jsou odpovědní za přenos vize do svých týmu, za strategii, za řízení a rozvoj týmu. Úspěšný lídr je svým lidem příkladem a zároveň by měl být pro tým přijatelný. Přijatelnost by ale měla být v týmu vzájemná. Je to takový ten pocit, kdy se cítíte v bezpečí, je vám dobře a víte, že lidem kolem vás důvěřujete a oni důvěřují zase vám. Ne vždy má lídr možnost si tým sestavit a ne vždy mají jednotliví členi týmů možnost vybrat si své kolegy či svého lídra. Toto je oblast, kdy valná většina týmů naráží a řešením mezilidských vztahů zbrzďuje výkonnost celé skupiny.

Cílem programu je v poměrně krátké době pomoci vybalancovat chemii týmu skrze nejhlubší vnímání sebe sama jednotlivců týmu, přijetí odpovědnosti za sebe a své jednání, přijetí odpovědnosti za fungování týmu jako celku, posílení sounáležitosti a důvěry a to s velkým důrazem na zvýšení produktivity, ziskovosti a vyšší kvalitu práce.

Kontakt

Pavlína Pešková Vochalová

Mgr. Pavlína Pešková Vochalová

Email: info@pavlinapeskova.cz
Mobil: +420 739 44 56 38

Pavlína Pešková Vochalová

Jan Kolář tvorba webových stránek